Archives: Tests

Instrument to measure unobserved constructs (latent variables). Typically it is a series of tasks or problems that the respondent has to solve.

RAADS-14 Screen (Autism-test)

Detta är ett test som används för att självskatta autism-symptom. Testet heter RAADS-14 och är ett välanvänt test för att screena för autism. Testet består av totalt 14 frågor och tar cirka 5 minuter att slutföra. RAADS-‐14 Screen är en förkortad version av Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-‐Revised (RAADS-‐R). Referens: Eriksson JM, Andersen LM, …

RAADS-14 Screen (Autism-test) Read More »

Social fobi test (LSAS-SR)

Upplever du ångest i sociala situationer? Undrar du kanske om det du upplever kan klassas som social fobi? Detta är ett test för social fobi som heter Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR). Testet innehåller 24 frågor av självskattningstyp och mäter symtom på social fobi i två dimensioner, “Rädsla eller ångest” och “Undvikande”. Testet är utformat …

Social fobi test (LSAS-SR) Read More »

Depression test (MADRS-S)

Har du känt dig nedstämd under en längre tid? Undrar du kanske om du lider av depression eller upplever depressiva symtom? Detta är ett depressionstest som heter Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S). Testet innehåller 9 frågor av självskattningstyp och mäter 9 olika områden av depressionssymtom. Områdena är Sinnesstämning Oroskänslor Sömn Matlust Koncentrationsförmåga Initiativförmåga Känslomässigt …

Depression test (MADRS-S) Read More »

Stress och utmattningstest (KEDS)

Detta är ett stresstest som heter Karolinska Exhaustion Disorder scale. Testet är framtaget av en grupp forskare vid Karolinska institutet och är ett välanvänt test bland kliniker. Testet mäter symtom relaterade till stress och utmattningssyndrom, exempelvis rörande koncentrationsförmåga, uthållighet, sömn och återhämtning. Testet innehåller 9 frågor och tar mellan 5-10 minuter att slutföra. Du skattar …

Stress och utmattningstest (KEDS) Read More »

ADHD-test (ASRS)

Detta är ett test som används för att självskatta ADHD-symptom. Testet heter Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) och är ett välanvänt test för att mäta ADHD-symtom. Testet mäter symtom inom två dimensioner, Ouppmärksamhet och Hyperaktivitet/impulsivitet. Testet består av totalt 18 frågor och tar cirka 5-10 minuter att slutföra. Testet är utvecklat av Kessler, R.C., Adler, …

ADHD-test (ASRS) Read More »

Test för oro och ångest (ANTI)

Känner du att du har mycket oro och ångest? Här kan du göra ett självskattningstest som heter AnTi, Anxious Thoughts Inventory. Testet är utvecklat och validerat för att mäta oro inom tre olika dimensioner; Social Oro, Hälsooro och Metaoro (oro kring att oroa sig). Testet innehåller 22 frågor där svarsalternativen löper mellan “Nästan aldrig” till …

Test för oro och ångest (ANTI) Read More »

Bitnami