RAADS-14 Screen (Autism-test)

Detta är ett test som används för att självskatta autism-symptom. Testet heter RAADS-14 och är ett välanvänt test för att screena för autism. Testet består av totalt 14 frågor och tar cirka 5 minuter att slutföra.

RAADS-‐14 Screen är en förkortad version av Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-‐Revised (RAADS-‐R). Referens: Eriksson JM, Andersen LM, Bejerot S. RAADS-‐14 Screen. Innan du börjar bör du läsa igenom vår allmänna text om autism-test.

Efter testet kommer du se ditt resultat tillsammans med en automatiserad tolkning baserat på hur du har svarat.

Kom ihåg:

  • Ett testresultat är inte lika med en diagnos
  • Ett testresultat är inte nödvändigtvis helt rättvisande för just dig
  • Om du mår dåligt bör du söka hjälp oavsett vilket resultat du får

Instruktioner

Besvara frågorna nedan utifrån vad som är sant för dig, och huruvida det alltid varit så för dig eller om det varierat med ålder.


 

1.När jag talar med andra har jag svårt för att förstå hur de känner sig.
2.Vissa vardagliga material (som inte stör andra) upplever jag som väldigt obehagliga när de berör huden.
3.Jag har väldigt svårt för att klara grupparbeten och att fungera i grupp.
4.Det är svårt att föreställa sig vad andra förväntar sig av mig.
5.Jag vet ofta inte hur jag ska bete mig i sociala situationer.
6.Jag är bra på att småprata och kallprata med folk.
7.När jag känner mig överväldigad av intryck behöver jag få vara för mig själv och stänga dem ute.
8.Hur man skaffar sig vänner och hur man umgås socialt är obegripligt för mig.
9.I samtal med någon har jag svårt att veta när det är min tur att tala eller lyssna.
10.Ibland måste jag hålla för öronen för att utestänga obehagliga ljud (t ex. dammsugare eller för mycket prat eller för högljudda samtal).
11.Det kan vara väldigt svårt att avläsa en persons ansiktsuttryck, gester eller kroppsspråk samtidigt som personen talar.
12.Jag fokuserar mer på detaljerna än helheten.
13.Jag uppfattar saker för bokstavligt vilket gör att jag ofta missförstår vad andra menar.
14.Jag blir extremt upprörd när det sätt som jag föredrar att göra saker och ting på, plötsligt ändras.

Bitnami