Känner du att du har mycket oro och ångest? Här kan du göra ett självskattningstest som heter AnTi, Anxious Thoughts Inventory. Testet är utvecklat och validerat för att mäta oro inom tre olika dimensioner; Social Oro, Hälsooro och Metaoro (oro kring att oroa sig). Testet innehåller 22 frågor där svarsalternativen löper mellan “Nästan aldrig” till “Nästan alltid”. Testet är utvecklat av Adrian Wells och översatt av Per Carlbring, professor i psykologi.

Dina svar kommer att jämföras med en amerikansk normgrupp och tolkas därefter. Var uppmärksam på att medelvärden i normgrupper mellan olika länder och kulturer kan skilja sig åt. Det är därför svårt att säga med säkerhet hur din oro förhåller sig till andra människors oro genom bara ett test. Som med alla psykologiska självskattningstest är det viktigt att se resultaten som en indikation, och inte något som är skrivet i sten. Testresultaten kan påverkas av dagsform, tolkningar av frågor och hur sanningsenligt man svarar. Innan du börjar bör du läsa vår allmänna text om orostest.

 

Kom ihåg:

  • Ett testresultat är inte lika med en diagnos
  • Ett testresultat är inte nödvändigtvis helt rättvisande för just dig
  • Om du mår dåligt bör du söka hjälp oavsett vilket resultat du får

Instruktioner

Nedan finns ett antal påståenden, som några personer har använt för att beskriva sina tankar och sin oro. Läs varje påstående, gör en cirkel kring den siffra som du tycker passar för att indikera hur ofta du har dessa tankar eller typ av oro. Fundera inte alltför länge på respektive påstående. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Det första du tänker på är oftast det mest rättvisande.


 

1.Jag oroar mig över mitt uppträdande
2.Jag tycker jag är misslyckad.
3.När jag ser på min framtid tänker jag mera på negativa saker, som skulle kunna hända mig, än positiva saker
4.Om jag känner oväntade fysiska symptom har jag en tendens att tänka att felet är det värsta möjliga.
5.Jag har tankar om att bli allvarligt sjuk.
6.Jag har svårt att få återupprepande tankar ur mitt huvud
7.Jag oroar mig för att ha eller få cancer eller en hjärtattack.
8.Jag oroar mig för att säga eller göra fel saker när jag är bland människor jag inte känner.
9.Jag oroar mig över att min förmåga inte motsvarar andra människors förväntningar.
10.Jag oroar mig över min fysiska hälsa.
11.Jag oroar mig för att jag inte kan kontrollera mina tankar så bra som jag skulle vilja.
12.Jag oroar mig för att folk inte gillar mig.
13.Jag tar besvikelser så hårt att jag inte kan få dem ur mitt huvud.
14.Jag blir lätt generad.
15.När jag lider av lindrigare sjukdomar, t ex utslag, tänker jag att det är allvarligare än det egentligen är.
16.Obehagliga tankar tränger in i mitt huvud mot min vilja.
17.Jag oroar mig för mina misslyckanden och mina svagheter
18.Jag oroar mig för att inte kunna hantera problem i livet lika bra som andra verkar kunna göra.
19.Jag oroar mig för döden.
20.Jag oroar mig för att göra bort mig.
21.Jag tror att jag går miste om saker i livet för att jag oroar mig så mycket.
22.Jag har återupprepande tankar, såsom att räkna eller upprepa fraser

Bitnami