Depression test (MADRS-S)

Har du känt dig nedstämd under en längre tid? Undrar du kanske om du lider av depression eller upplever depressiva symtom? Detta är ett depressionstest som heter Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADRS-S). Testet innehåller 9 frågor av självskattningstyp och mäter 9 olika områden av depressionssymtom. Områdena är

 • Sinnesstämning
 • Oroskänslor
 • Sömn
 • Matlust
 • Koncentrationsförmåga
 • Initiativförmåga
 • Känslomässigt engagemang
 • Pessimism
 • Livslust

Testet är utformat och framtaget av Svanborg, P., & Åsberg, M. (1994) och har i forskning visat sig ha goda egenskaper för att ge en bild av upplevelsen av depressiva symptom. Du skattar varje fråga utifrån en 7-gradig skala med svarsalternativ. Vartannat svarsalternativ har en beskrivning, och vartannat svarsalternativ består av en siffra. Siffrorna representerar mellan-nivåer mellan svarsalternativen med text. Upplever du att du ligger mellan två svarsalternativ med text kan du använda siffrorna för att placera ditt svar mellan två olika svarsalternativ.

Innan du börjar bör du läsa igenom vår allmänna text om depressionstest.

Efter testet kommer du se ditt resultat tillsammans med en automatiserad tolkning baserat på hur du har svarat.

Kom ihåg:

 • Ett testresultat är inte lika med en diagnos
 • Ett testresultat är inte nödvändigtvis helt rättvisande för just dig
 • Om du mår dåligt bör du söka hjälp oavsett vilket resultat du får

Instruktioner

Avsikten med detta formulär är att ge en detaljerad bild av Ditt nuvarande sinnestillstånd. Vi vill alltså att Du skall försöka gradera hur Du mått under de senaste tre dygnen. Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag,  från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Välj den siffra som Du tycker bäst stämmer in med hur Du mått de senaste tre dagarna. Tänk inte alltför länge, utan försök arbeta snabbt.


 

1.Sinnesstämning: Här ber vi dig beskriva din sinnesstämning, om du känner dig ledsen, tungsint eller dyster till mods. Tänk efter hur du har känt dig de senaste tre dagarna, om du har skiftat i humöret eller om det varit i stort sett detsamma hela tiden, och försök särskilt komma ihåg om du har känt dig lättare till sinnes om det hänt något positivt.
2.Oroskänslor: Här ber vi dig markera i vilken utsträckning du haft känslor av inre spänning, olust och ångest eller odefinierad rädsla under de senaste tre dagarna. Tänk särskilt på hur intensiva känslorna varit, och om de kommit och gått eller funnits nästan hela tiden.
3.Sömn: Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur länge du sovit och hur god sömnen varit under de senaste tre nätterna. Bedömningen ska avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej. Om du sover mer än vanligt, sätt din markering vid 0.
4.Matlust: Här ber vi dig ta ställning till hur din aptit är, och tänka efter om den på något sätt skilt sig från vad som är normalt för dig. Om du skulle ha bättre aptit än normalt, markera då det på 0.
5.Koncentrationsförmåga: Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig på olika aktiviteter. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t.ex. läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och tv-tittande.
6.Initiativförmåga: Här ber vi dig försöka värdera din handlingskraft. Frågan gäller om du har lätt eller svårt för att komma igång med sådant som du tycker du bör göra, och i vilken utsträckning du måste övervinna ett inre motstånd när du ska ta itu med något.
7.Känslomässigt engagemang: Här ber vi dig ta ställning till hur du upplever ditt intresse för omvärlden och för andra människor, och för sådana aktiviteter som brukar bereda dig nöje och glädje.
8.Pessimism: Frågan gäller hur du ser på din egen framtid och hur du uppfattar ditt eget värde. Tänk efter i vilken utsträckning du gör dig självförebråelser, om du plågas av skuldkänslor, och om du oroat dig oftare än vanligt för t.ex. din ekonomi eller din hälsa.
9.Livslust: Frågan gäller din livslust, och om du känt livsleda. Har du tankar på självmord, och i så fall, i vilken utsträckning upplever du detta som en verklig utväg?

Bitnami