Psykologitest online

Välkommen till psykologitest.nu!

Förmodligen söker du som många andra efter psykologiska självskattningstest för att undersöka om du uppvisar symtom för exempelvis depression, stress, ångest, social fobi eller annan psykisk ohälsa. Kanske känner du dig deprimerad? Kanske undrar du om du lider av social fobi eller har symtom på ADHD? Alla psykologitest på Psykologitest.nu är validerade instrument som är välanvända av kliniker och psykologer. Testerna är framtagna med gedigen forskning och utformade för att kunna ge en så träffsäker indikation som möjligt gällande olika psykologiska fenomen. Läs mer om testerna nedan!

Psykologitest på psykologitest.nu

Dessa tester kan du för närvarande göra på psykologitest.nu. Alla tester är helt gratis! Läs användarvillkoren och testinformationen innan du börjar.

testikon

Depression

Misstänker du att du är deprimerad? Gör ett depressionstest och få en bättre bild av dina symtom!

testikon

Social fobi

Upplever du ångest i sociala situationer? Gör vårt test för social fobi och få en bredare förståelse för beteende i sociala situationer.

testikon

Stress

Känner du dig stressad och misstänker att du håller på att bli utmattad? Gör vårt stresstest och se hur din situation ser ut just nu!

testikon

ADHD

Misstänker du att du har ADHD? Gör vårt ADHD-test och se om du uppvisar symtom på ADHD.

testikon

Oro och ångest

Känner du dig orolig, har ångest eller grubblar mycket? Gör vårt test för att få en överblick av din oro!

testikon

Autism

Misstänker du att du har Autism? Gör vårt Autism-test och se om du uppvisar symtom på Autism.

Vanliga frågor

Psykologiska tester är frågeformulär utformade för att mäta en upplevelse av olika fenomen, exempelvis stress, depression eller ångest. 

Nej, tester är ett kompletterande verktyg i en diagnosticeringsprocess. En diagnos ställs alltid genom en samlad bedömning av en persons mående, och aldrig baserat bara på ett test. Se ditt testresultat som en indikation, att du eventuellt uppvisar tecken på att lida av det som testet försöker mäta.

Med ditt testresultat levereras en automatisk tolkning baserat på dina svar av din upplevda situation. Kom ihåg att detta är en generell tolkning och inte nödvändigtvis behöver vara rätt för just dig.

Alla tester på psykologitest.nu är framtagna i vetenskapliga sammanhang av olika forskargrupper och kliniker. Du kan läsa mer under respektive test. Gemensamt för alla tester du kan göra på psykologitest.nu är att de bygger på forskning och är välanvända av kliniker inom området psykisk ohälsa. Det finns många hemsnickrade tester ute på nätet, men som med alla tester som saknar vetenskaplig förankring är risken stor att resultaten blir missvisande.

Psykologiska test är utformade för att ge en indikation, inte för att ställa en diagnos eller leverera en sanning. Det är helt enkelt inte metodologiskt möjligt att utforma test som bara baserat på självskattningssvar kan ställa en diagnos. Var därför försiktig både med egna tolkningar och de generella tolkningar som görs automatiskt av ditt resultat. Det är inte säkert att testet är helt rättvisande för just dig! Se det för vad det är, en indikation och en sammanställning som förhoppningsvis bidrar till ökad förståelse för dina symtom och ditt mående.

Om du känner att du mår dåligt och vill söka hjälp finns det flera vägar att gå, för att exempelvis få psykoterapi. Du kan gå både via din vårdcentral och via privata aktörer som erbjuder psykoterapi. Du kan läsa mer om hur det vanligtvis går till att söka psykoterapi i vår guide. Du kan också söka upp en privat behandlare direkt via teraply.se. Ett annat alternativ är dinpsykolog.se, psykolog online.

Bitnami