Privat neuropsykiatrisk utredning

Privat neuropsykiatrisk utredning

Om du upplever symtom som du misstänker kan höra samman med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så som ADHD eller ADD finns möjligheten att genomgå en utredning för att bekräfta eller avfärda en sådan diagnos. En neuropsykiatrisk utredning utförs av en legitimerad psykolog, ofta i samråd med en psykiater. Under utredningens gång är det olika delmoment och testningar som du som patient kommer genomgå. Dessa olika moment har syftet att utgöra underlag för (eller avfärdande av) en eventuell diagnos. 

En privat bekostad utredning kostar oftast någonstans mellan 25-35 000kr att genomgå. I många fall så inleds utredningen med ett inledande bedömningssamtal, där psykologen gör sin första bedömning rörande om det är rimligt att gå vidare med utredning, eller om det finns andra förklaringar som mer sannolikt förklarar problematiken än just en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Om psykologen bedömer att det inte är motiverat att genomgå en utredning, eller om du själv ändrar dig, betalar du inget för den första konsultationen. 

En fullständig neuropsykiatrisk utredning kan ta olika tid beroende på om det finns samsjuklighet, hur tydlig information som finns att hämta från anhöriga och andra personer, och hur tydliga symtom du upplever. Du kan räkna med att den tar ungefär 4-6 veckor från start till slut, och att du träffar din utredande psykolog någon gång per vecka under denna tid.

 

Konsultation med leg. psykolog

Hej! Mitt namn är Axel Lundström och jag arbetar som leg. psykolog på Nova psykiatri. Vi utför neuropsykiatriska utredningar för barn och vuxna.

Som ansvarig för det kliniska arbetet på Nova Psykiatri är Axel dedikerad till att leda utredningsarbetet och säkerställa att varje utredning genomförs med högsta möjliga standard. Han har ett djupt intresse för att hjälpa människor att förstå sig själva bättre och att göra meningsfulla förändringar i sina liv.

Axels erfarenheter från arbete med neuropsykiatriska utredningar inom specialistpsykiatrin har gett honom insikt i de utmaningar som kötider och remisstvång utgör för individer som söker hjälp. Med en vision om att tillhandahålla rätt vård i rätt tid, driver Axel det daglig att erbjuda tillgänglig och kvalitativ vård utan onödiga fördröjningar.

Använd kalendern för att boka in en kostnadsfri konsultation med mig, så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa dig!

Om Nova Psykiatri AB

Tillgängligheten till neuropsykiatrisk vård är avgörande för att möjliggöra tidig diagnos och effektiv behandling för personer med tillstånd som ADHD och autism. Detta spelar en kritisk roll i att förbättra livskvaliteten och stödja en hälsosam utveckling.

Nova Psykiatri grundades med en vision om att alla får rätt hjälp i tid och fungera som psykiatrin borde fungera. Där patienten är i fokus och där vi säkerställer att hjälp till förändring sker från det första mötet.

Nova Psykiatri har i dagsläget möjlighet att ta emot patienter fysiskt i Malmö, Göteborg och Stockholm, och är engagerade i att utvidga denna viktiga vård. Ambition är att på sikt kunna erbjuda neuropsykiatrisk vård till hela Sveriges befolkning, och därigenom säkerställa att alla som behöver specialiserad hjälp har tillgång till den. Nova Psykiatri strävar efter att vara en ledande kraft inom psykiatrisk vård, tillgänglig för alla över hela landet!

Läs mer om oss på novapsykiatri.se eller hör av dig på info@novapsykiatri.se

Bitnami