Privat neuropsykiatrisk utredning

Privat neuropsykiatrisk utredning

Om du upplever symtom som du misstänker kan höra samman med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så som ADHD eller ADD finns möjligheten att genomgå en utredning för att bekräfta eller avfärda en sådan diagnos. En neuropsykiatrisk utredning utförs av en legitimerad psykolog, ofta i samråd med en psykiater. Under utredningens gång är det olika delmoment och testningar som du som patient kommer genomgå. Dessa olika moment har syftet att utgöra underlag för (eller avfärdande av) en eventuell diagnos. 

En privat bekostad utredning kostar oftast någonstans mellan 25-35 000kr att genomgå. I många fall så inleds utredningen med ett inledande bedömningssamtal, där psykologen gör sin första bedömning rörande om det är rimligt att gå vidare med utredning, eller om det finns andra förklaringar som mer sannolikt förklarar problematiken än just en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Om psykologen bedömer att det inte är motiverat att genomgå en utredning, eller om du själv ändrar dig, betalar du bara för det inledande bedömningssamtalet. 

En fullständig neuropsykiatrisk utredning kan ta olika tid beroende på om det finns samsjuklighet, hur tydlig information som finns att hämta från anhöriga och andra personer, och hur tydliga symtom du upplever. Du kan räkna med att den tar ungefär 4-6 veckor från start till slut, och att du träffar din utredande psykolog någon gång per vecka under denna tid.

Vi på psykologitest.nu hänvisar ej till någon specifik mottagning. 

Bitnami