Social fobi test (LSAS-SR)

Upplever du ångest i sociala situationer? Undrar du kanske om det du upplever kan klassas som social fobi? Detta är ett test för social fobi som heter Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS-SR). Testet innehåller 24 frågor av självskattningstyp och mäter symtom på social fobi i två dimensioner, “Rädsla eller ångest” och “Undvikande”.

Testet är utformat och framtaget av Michael Liebowitz (1987) och har i forskning visat sig ha goda egenskaper för mäta och se förändringar i symtom kopplade till social fobi. Du skattar varje fråga utifrån en 4-gradig skala med svarsalternativ. För varje fråga skattar du dels rädsla och ångest kopplat till den specifika situationen, och även undvikande kopplat till samma situation.

Innan du börjar bör du läsa igenom vår allmänna text om test för social fobi.

Efter testet kommer du se ditt resultat tillsammans med en automatiserad tolkning baserat på hur du har svarat.

Kom ihåg:

  • Ett testresultat är inte lika med en diagnos
  • Ett testresultat är inte nödvändigtvis helt rättvisande för just dig
  • Om du mår dåligt bör du söka hjälp oavsett vilket resultat du får

Instruktioner

Fyll i följande formulär med det mest passande svarsalternativet som listas nedan. Basera svaren på hur du har känt dig den senaste veckan (tänk dig in i hur du skulle reagera om du inte har varit med om situationen under veckan). Om du har fyllt i formuläret tidigare, försök vara konsekvent i hur du bedömer varje situation. Var vänlig och svara på alla frågor.


 

1.Rädsla eller ångest:
Tala i telefon på allmän plats
2.Undvikande:
Tala i telefon på allmän plats
3.Rädsla eller ångest:
Delta i små grupper – ha en diskussion med andra
4.Undvikande:
Delta i små grupper – ha en diskussion med andra
5.Rädsla eller ångest:
Äta på offentliga platser – darrar du eller känner dig obehaglig
6.Undvikande:
Äta på offentliga platser – darrar du eller känner dig obehaglig
7.Rädsla eller ångest:
Dricka tillsammans med andra på offentliga platser
8.Undvikande:
Dricka tillsammans med andra på offentliga platser
9.Rädsla eller ångest:
Tala med människor i maktposition – t.ex. en chef, lärare
10.Undvikande:
Tala med människor i maktposition – t.ex. en chef, lärare
11.Rädsla eller ångest:
Uppträda eller tala inför publik – gäller en större publik
12.Undvikande:
Uppträda eller tala inför publik – gäller en större publik
13.Rädsla eller ångest:
Gå på fest – en vanlig fest där du känner några men inte alla
14.Undvikande:
Gå på fest – en vanlig fest där du känner några men inte alla
15.Rädsla eller ångest:
Arbeta när någon ser på – alla sorts arbeten
16.Undvikande:
Arbeta när någon ser på – alla sorts arbeten
17.Rädsla eller ångest:
Skriva när någon ser på – t.ex. signera en check på en bank
18.Undvikande:
Skriva när någon ser på – t.ex. signera en check på en bank
19.Rädsla eller ångest:
Ringa till någon du inte känner särskilt väl
20.Undvikande:
Ringa till någon du inte känner särskilt väl
21.Rädsla eller ångest:
Tala med personer du inte känner särskilt väl
22.Undvikande:
Tala med personer du inte känner särskilt väl
23.Rädsla eller ångest:
Träffa främmande människor
24.Undvikande:
Träffa främmande människor
25.Rädsla eller ångest:
Urinera på en offentlig toalett – där andra personer kan vara närvarande
26.Undvikande:
Urinera på en offentlig toalett – där andra personer kan vara närvarande
27.Rädsla eller ångest:
Komma in i ett rum där andra redan sitter – en mindre grupp där ingen behöver byta plats
28.Undvikande:
Komma in i ett rum där andra redan sitter – en mindre grupp där ingen behöver byta plats
29.Rädsla eller ångest:
Vara i centrum för uppmärksamheten – t.ex. berätta något inför andra
30.Undvikande:
Vara i centrum för uppmärksamheten – t.ex. berätta något inför andra
31.Rädsla eller ångest:
Ta ordet vid ett möte – sittande från din plats vid ett mindre möte eller stående vid ett större möte
32.Undvikande:
Ta ordet vid ett möte – sittande från din plats vid ett mindre möte eller stående vid ett större möte
33.Rädsla eller ångest:
Göra ett skriftligt prov
34.Undvikande:
Göra ett skriftligt prov
35.Rädsla eller ångest:
Uttrycka en avvikande mening eller ogillande till personer du inte känner särskilt väl
36.Undvikande:
Uttrycka en avvikande mening eller ogillande till personer du inte känner särskilt väl
37.Rädsla eller ångest:
Se personer du inte känner väl i ögonen – vanlig ögonkontakt
38.Undvikande:
Se personer du inte känner väl i ögonen – vanlig ögonkontakt
39.Rädsla eller ångest:
Avge en rapport till en grupp – en muntlig rapport till en mindre grupp
40.Undvikande:
Avge en rapport till en grupp – en muntlig rapport till en mindre grupp
41.Rädsla eller ångest:
Göra försök till sexuell kontakt
42.Undvikande:
Göra försök till sexuell kontakt
43.Rädsla eller ångest:
Lämna tillbaka varor till en affär
44.Undvikande:
Lämna tillbaka varor till en affär
45.Rädsla eller ångest:
Ordna en fest
46.Undvikande:
Ordna en fest
47.Rädsla eller ångest:
Motstå en påstridig försäljare
48.Undvikande:
Motstå en påstridig försäljare – undvikande betyder att lyssna på försäljaren alltför länge

Bitnami