Stress och utmattningstest (KEDS)

Detta är ett stresstest som heter Karolinska Exhaustion Disorder scale. Testet är framtaget av en grupp forskare vid Karolinska institutet och är ett välanvänt test bland kliniker. Testet mäter symtom relaterade till stress och utmattningssyndrom, exempelvis rörande koncentrationsförmåga, uthållighet, sömn och återhämtning. Testet innehåller 9 frågor och tar mellan 5-10 minuter att slutföra. Du skattar varje fråga utifrån en 7-gradig skala med svarsalternativ. Vartannat svarsalternativ har en beskrivning, och vartannat svarsalternativ består av en siffra. Siffrorna representerar mellan-nivåer mellan svarsalternativen med text. Upplever du att du ligger mellan två svarsalternativ med text kan du använda siffrorna för att placera ditt svar mellan två olika svarsalternativ. Kom ihåg att svara utefter hur det har varit de senaste två veckorna!

Innan du börjar bör du läsa igenom vår allmänna text om stresstest.

Efter testet kommer du se ditt resultat tillsammans med en automatiserad tolkning baserat på hur du har svarat.

Kom ihåg:

  • Ett testresultat är inte lika med en diagnos
  • Ett testresultat är inte nödvändigtvis helt rättvisande för just dig
  • Om du mår dåligt bör du söka hjälp oavsett vilket resultat du får

Instruktioner

Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena uttrycker olika grader av obehag,  från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. Sätt ett kryss i rutan framför det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste två veckorna.


 

1.
Koncentrationsförmåga
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.
2.
Minne
Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma ihåg namn, datum eller vardagliga ärenden.
3.
Kroppslig uttröttbarhet
Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?
4.
Uthållighet
Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i olika vardagliga situationer.
5.
Återhämtning
Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har blivit uttröttad.
6.
Sömn
Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du tagit sömnmedel eller ej.
7.
Överkänslighet för sinnesintryck
Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck. T.ex. ljud, ljus, dofter eller beröring.
8.
Upplevelsen av krav
Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. Kraven kan komma från omgivningen eller dig själv.
9.
Irritation och ilska
Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt eller ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad. Om du överhuvudtaget inte kan känna några sådana känslor, skall du sätta din markering vid 0.

Bitnami