ADHD-test (ASRS)

Detta är ett test som används för att självskatta ADHD-symptom. Testet heter Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) och är ett välanvänt test för att mäta ADHD-symtom. Testet mäter symtom inom två dimensioner, Ouppmärksamhet och Hyperaktivitet/impulsivitet. Testet består av totalt 18 frågor och tar cirka 5-10 minuter att slutföra.

Testet är utvecklat av Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Delmer, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R.,Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., & Walters, E.E. (2005), tillsammans med WHO. Innan du börjar bör du läsa igenom vår allmänna text om ADHD-test.

Efter testet kommer du se ditt resultat tillsammans med en automatiserad tolkning baserat på hur du har svarat.

Kom ihåg:

  • Ett testresultat är inte lika med en diagnos
  • Ett testresultat är inte nödvändigtvis helt rättvisande för just dig
  • Om du mår dåligt bör du söka hjälp oavsett vilket resultat du får

Instruktioner

Besvara frågorna nedan genom att skatta dig själv med hjälp av skalan till vänster. För varje fråga, sätt en markering vid det alternativ som bäst beskriver hur du har känt och betett dig de senaste 6 månaderna. 


 

1.Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt när de mer krävande momenten har avklarats?
2.Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation?
3.Hur ofta har du problem att komma ihåg avtalade möten, t ex läkarbesök, eller åtaganden?
4.Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda?
5.Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund?
6.Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång, som om du gick på högvarv?
7.Hur ofta händer det att du gör slarvfel när du arbetar med en tråkig eller svår uppgift?
8.Hur ofta händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete?
9.Hur ofta händer det att du har svårt att koncentrera dig på vad folk säger, även när de pratar direkt till dig?
10.Hur ofta händer det att du förlägger eller har svårt att hitta saker hemma eller på arbetet?
11.Hur ofta händer det att du distraheras av händelser eller ljud i din omgivning?
12.Hur ofta händer det att du lämnar din plats under möten eller i andra situationer där du förväntas sitta kvar?
13.Hur ofta händer det att du känner dig rastlös eller har svårt att vara stilla?
14.Hur ofta händer det att du har svårt att gå ner i varv och koppla av när du har en stund över?
15.Hur ofta händer det att du kommer på dig med att prata för mycket i sociala sammanhang?
16.Hur ofta händer det att du avslutar meningar åt dem du talar med, innan de själva hinner avsluta dem?
17.Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationer då det krävs?
18.Hur ofta händer det att du avbryter/stör andra när de är upptagna?

Bitnami