Användarvillkor

Användarvillkor

§ 1. Hemsidan och dess innehåll

Hemsidan www.psykologitest.nu är skapad och underhålls av Skinnerbox Stockholm AB.  På hemsidan kan privatpersoner göra självskattningstester relaterade till psykisk ohälsa. Syftet med hemsidan är att upplåta validerade tester för privat bruk, och göra det enklare för privatpersoner att bilda sig en grundläggande uppfattning om sin egen symtombild. Hemsidan är inte avsedd för att vara ett diagnosverktyg. Det är viktigt att komma ihåg att tolkningar och texter på psykologitest.nu är generellt hållen information, och inte individanpassad. Informationen behöver inte nödvändigtvis vara rättvisande för just dig. 

§ 2. Publicerat material på hemsidan

De självskattningstester som publiceras på hemsidan tillhör respektive skapare/forskarlag. För de flesta test gäller att de får användas i kliniska non-profit sammanhang. Vissa test är fria att använda oavsett sammanhang. De resultatolkningar som visas är skrivna av Skinnerbox Stockholm AB. Dessa resultattolkningar bör ses som en allmänt hållen rekommendation, och betraktas med försiktighet. Resultaten bör under inga som helst omständigheter ses som underlag för diagnostik eller som en komplett bild av den svarandes mående. Resultatolkningarna omfattas av upphovsrätt. Kopiering, modifiering, distribuering eller publicering av materialet är ej tillåtet utan skriftligt tillstånd från Skinnerbox Stockholm AB. Privatpersoner har tillåtelse att kopiera och skriva ut material som ska användas för privat bruk.

§ 3. Användarens ansvar och skyldigheter

Som användare av psykologitest.nu accepterar du användarvillkoren och integritetspolicyn. Detta innebär bland annat att allt användande av tester, informationstexter och tolkningar sker på eget ansvar. Skinnerbox Stockholm AB kan ej hållas ansvariga i någon som helst utsträckning för vad som görs med denna information, och vad informationen får för konsekvenser för användaren. Detta innefattar, men är inte begränsat, till saker så som felbehandlingar baserat på felaktiga rekommendationer och kostnader som uppstår i samband med användandet av hemsidan.

§ 4. Cookies

Psykologitest.nu använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Som användare av hemsidan godkänner du detta. Godkänner du inte att cookies används kan du ej använda dig av tjänsten. 

Bitnami